Klantenservice: info@carecosmetix.be 03 233 83 00
Français Nederlands

Opleidingen

Vind ons op Facebook

 
 
sideblock

Informatie

CARE COSMETIX BVBA

Adres   : Mechelsesteenweg 101
              2018 Antwerpen
Tel       : 0493-776756
Email   : info@carecosmetix.com
BTW    : BE0887.308.587
IBAN    : BE16-0682-4703-4674
BIC      : GKCCBEBB

OPENINGSUREN :

Maandag: 12u - 17u 
Dinsdag: Enkel op afspraak
Woensdag:
Enkel op afspraak
Donderdag: 12u - 17u 
Vrijdag: Enkel op afspraak 
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

 

 

sideblock

Ben je op zoek naar een professioneel opleiding? Dan wil je natuurlijk de allerbeste opleiding volgen.

Of het nu om een basisopleiding gaat of een workshop om een specifieke techniek te verbeteren: je wilt perfectie bereiken. Care Cosmetix is een opleidingscentrum met meer dan 10 jaar ervaring. Deze praktijkgerichte opleidingen  zijn voor iedereen toegankelijk.

We werken uitsluitend met vakdocenten met jarenlange ervaringen die maar al te graag al hun kennis met je delen en die ook na uw cursus klaar zal staan voor eventuele vragen of tips.

Je volgt les in kleine groepjes zodat we een persoonlijke aanpak kunnen garanderen. De opleidingen vinden plaats in Antwerpen overdag,'s avonds of in het weekend.

 

Hoe schrijf ik mij in voor een opleiding?

Kies hieronder de categorie van de opleiding die je graag zou willen volgen. In de categorie zie je verschillende opleidingen. Hier kan je de keuze maken van de gewenste startdata en of je meteen je praktijkmateriaal wil bestellen of niet. Zet de gewenste opleiding in je winkelmandje en zo kom je tot de betaling. Nadat wij je betaling hebben ontvangen, krijg je een bevestigingsmail dat je officieel ingeschreven bent.

Algemene Voorwaarden Opleidingen

 

Algemene Voorwaarden Opleidingen en Workshops.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops die door Care Cosmetix bvba worden georganiseerd. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een professionele opleiding of workshop wordt in deze algemene voorwaarden een cursist genoemd. De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits toestemming van de ouders of de voogd. Alle opleidingen die Care Cosmetix bvba organiseert zijn professionele opleidingen en zijn bedoeld voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich professioneel willen laten bijscholen

Inschrijvingen en Lesgeld
Door het betalen van een voorschot of het volledige cursusgeld, door het invullen van het elektronische inschrijvingsformulier op de website van Care Cosmetix bvba of door het invullen van een papieren inschrijvingsformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Om verzekerd te zijn van deelname aan de opleiding en/of cursus, dient u zich schriftelijk aan te melden en de (aan)betaling te voldoen voor aanvang van de (eerste) lesdag. Zonder deze (aan)betaling wordt u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opleiding en/of cursus. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur voor de betaling van de opleiding. U ontvangt na betaling een betalingsbevestiging Een inschrijving voor een opleiding is definitief na betaling van het cursusgeld of na betaling van het vastgelegde voorschot op rekening IBAN:BE16-0682-4703-4674 en BIC GKCCBEBB.
De cursist ontvangt na de betaling een bevestigingsbrief of een bevestigings-email. De volgorde van betaling bepaalt wie recht heeft op een plaats en niet de volgorde van het opsturen van inschrijvingsdocumenten.

Wanneer een student niet kan deelnemen aan de cursus kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum (mits vrije plaatsen).
Dit dient te gebeuren in overleg met Care Cosmetix bvba via een brief of email.
Bij annulering of uitstelling tot 3 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend ten belope van 25% van het totale cursusgeld. Bij annulering of uitstelling korter dan 3 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale cursusgeld in rekening worden gebracht. Met totale cursusgeld wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen, is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

Annulering c.q. wijziging door Care Cosmetix bvba

Care Cosmetix bvba heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Care Cosmetix bvba betaalde bedrag. Care Cosmetix bvba is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Care Cosmetix bvba tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Care Cosmetix bvba besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde bedrag.
Care Cosmetix bvba heeft het recht, indien een ingeplande docent verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.
Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

Lesdagen/avonden
De cursist dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen.
Als lessen langer duren dan 4 uur, dan wordt er 30 minuten lunchpauze genomen, tenzij anders is aangegeven.
Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk onderweg of file) dan dient de cursist dit telefonisch door te geven. Het is tot een kwartier na de begintijd toegestaan het cursuslokaal te betreden en deel te nemen aan de cursus. Na die tijd is het niet meer mogelijk om de cursus op de betreffende dag te volgen.

Lespakketten
Care Cosmetix heeft voor diverse opleidingen lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt. De lespakketten ontvangt de cursist, na vooruitbetaling.
Tijdens de opleiding werkt de cursist uitsluitend met eigen materialen tenzij anders is aangegeven in de bevestigingsbrief. Cursist dient naslagwerk, pen en papier mee te nemen.

Modellen
Cursist is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn modellen. Care Cosmetix bvba kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat uw niet onverhoopt zonder model komt te zitten. Vind u geen modellen, mag u ook op een Nailtrainer werken, behalve op de dag van de examen, dan dient uw wel een model te hebben.

Vooropleiding en thuisstudie
Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst. Naast de lesdag/avond, is het wenselijk om thuis zo veel mogelijk oefenen, dit zal ongeveer 5-8 uur per week zijn.

Examen
Het examen wordt meestal in de laatste lesdag afgenomen. Dit is altijd via de lessenprogramma op voorhand bekend. De laatste les heeft u praktijkexamen. U zal een volledige set kunstnagels met french manicure aanbrengen op een model binnen een vastgelegde tijd.
De docente zal uw set kunstnagels beoordelen op hygiëne, techniek en afwerking. Indien u slaagt voor uw examen, ontvang u na afloop uw diploma en kan u meteen beginnen aan uw carrière als nagelstyliste. Mocht u door stress of eender andere reden niet slagen, bent u gratis welkom op een herexamen.

Beschadiging en diefstal
Care Cosmetix bvba stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.
Care Cosmetix bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Care Cosmetix bvba is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.
Care Cosmetix bvba heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt.
Care Cosmetix bvba meldt diefstal altijd bij de politie.

Aanvullende bepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Care Cosmetix bvba.

Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Voor de oplossing van andere geschillen en bij het niet in de mogelijkheid zijn van een gepaste oplossing te geven aan het geschil van praktische aard zal de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.

Wij wensen u alvast veel succes met uw studie!

Verfijnd zoeken

Vergelijken
Aantal weergegeven:
Sorteren op:
© Alle rechten voorbehouden Care Cosmetix bvba - Realisatie Watts Webdesign